• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Tilinpäätöstiedote 2017 ja tiedote osuuskuntakokouksen päätöksistä sekä hallinnon valinnoista 2018

20.04.2018

Tilinpäätöstiedote

Joroisten Oma osuuskunnan liikevoitto tilikaudella 1.1.-31.12.2017 oli 1.347.351,42 euroa ja tilikauden voitto verojen jälkeen 1.111.241,63 euroa. Osuuskunnan oma pääoma oli tilikauden 2017 lopussa 24.365.511,24 euroa ja tase 24.547.561,55 euroa. Tilinpäätösasiakirjat ovat alla liitteenä.

Osuuskuntakokouksen päätökset 3.5.2018

Osuuskuntakokous päätti ylijäämän käytöstä hallituksen esityksen mukaisesti, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 25 %:a sekä tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa 3,5 %:a, yleishyödyllisiin tarkoituksiin päätettiin käytettäväksi 185.000,00 euroa ja loppuosa tilikauden ylijäämästä päätettiin siirtää omaan pääomaan. Osuuskunnan jäsen Martti Ikosen esityksestä yleishyödyllisestä avustuksesta käytetään 90.000 euroa seurojen ja yhdistysten tukemiseen puistohankeen toteuttamisesta huolimatta.

Hallinnon nimityksiä valmistelevan valiokunnan esityksen mukaan erovuoroiset Katri Komi, Karl-Erik Michelsen ja Sabine Taskinen valittiin suostumuksensa mukaisesti uudelleen hallintoneuvostoon. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimineelle Petri Natuselle tuli sääntöjen rotaatiopykälän mukaiset kolme kautta täyteen hallintoneuvoston jäsenenä ja Petri Natunen jäi pois hallintoneuvostosta. Hallintoneuvostoon valittiin uudeksi jäseneksi Heikki Viljakainen. Valittujen hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan tehneestä osuuskuntakokouksesta 2018 ja päättyy osuuskuntakokoukseen 2021. Hallinnon nimityksiä valmisteleva valiokunta esittää Outi Honkapuroa valittavaksi osuuskunnan hallitukseen, mistä syystä Outi Honkapuro pyysi eroa hallintoneuvostosta ja hänen sijalleen hänen loppukaudeksi 2019 asti osuuskunnan hallintoneuvostoon valittiin suostumuksensa mukaisesti Paula Nissinen.

Hallinnon valinnat

Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi hallintoneuvosto valitsi Timo Paunosen, varapuheenjohtajana jatkaa Sami Koskimaa. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Outi Honkapuro. Hallitus valitsi puheenjohtajana jatkamaan Raimo Memosen ja varapuheenjohtajana Kirsi Tarvaisen kesäkuun järjestäytymiskokouksessa. Onnea valituille!

Hallitus
Joroisten Oma osuuskunta

Lisätietoja antavat toiminnanjohtaja Toni Kutvonen 040 480 3353 sekä hallituksen puheenjohtaja Raimo Memonen 0400 373 356.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017.pdf

Tilintarkastuskertomus 2017.pdf