• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Kutsu osuuskunnan kokoukseen 8.5.2019

28.03.2019

Kutsu Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukseen 8.5.2019 klo 18.00


Joroisten Oma osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään 8.5.2019 klo 18.00 alkaen Joroisten lukion auditoriossa osoitteessa: Koulutie 1, 79600 Joroinen. Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen klo 17.00 alkaen. 


Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

- Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä sekä vahvistetaan, paljonko ylijäämästä voidaan enintään varata käytettäväksi yleishyödylliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen 

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 2018

- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

- Määrätään tilintarkastajien palkkiot 

- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 15 §:n määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon

- Valitaan sääntöjen 23 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja 

- Esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto 

- Päätetään sääntömuutoksesta


Sääntömuutosesityksen pääasiallinen sisältö:


2 § Osuuskunnan toimialaa ja tarkoitusta laajennetaan paikallisten pankkipalveluiden turvaamisesta palvelujen ja jäsenetujen tuottamiseen jäsenille.


3 § Jäsenkelpoisuus laajennetaan OmaSp:n Joroisten konttorin asiakkaista kaikkiin joroislaisiin luonnollisiin henkilöihin ja joroislaisiin oikeushenkilöihin sekä kuolleen henkilöjäsenen perillisiin.


6 § Oma tuotto-osuuksista poistetaan säännöistä 18-vuoden merkintäikäraja ja tehdään muita teknisluontoisia muutoksia.


10 § Sääntöihin lisätään uusi 10 §, joka mahdollistaa osuuskunnalle omien jäsenosuuksien hankkimisen irtisanomistilanteissa. Käytännössä tämä mahdollistaa irtisanottujen jäsenosuuksien nopeutetun palautuksen.


16 § (vanha 15 §) Hallintoneuvoston jäsenyyskaudet rajataan kolmeen entisen kolmen peräkkäisen sijasta.


18 § (vanha 17 §) Hallintoneuvoston tehtäviin lisätään osuuskunnan omistaman kiinteän ja irtaimen omaisuuden huomattavien luovutuksien ja hankintojen tai niiden luovuttamista ja hankkimista koskevien periaatteiden hyväksyminen. Lisäksi hallintoneuvostolle tulee mahdollisuus nimetä valintoja valmistelevan toimikunnan lisäksi muita toimielimiä ja vahvistaa niille toimiohjeet.


19 § (vanha 18 §) Hallituksen jäsenten enimmäismäärä nostetaan viidestä seitsemään. Lisäksi mahdollistetaan, että toimitusjohtaja taikka muu osuuskuntaan työsuhteessa oleva voidaan valita hallitukseen ja että toimikausirajoitus ei koske toimitusjohtajaa tai osuuskuntaan työsuhteessa olevaa, joka on valittu hallitukseen työsuhteen perusteella. Hallituskelpoisuutta lavennetaan siten, että myös muun kuin osuuskuntamuotoisen yrityksen hallinto- ja johtotehtäväkokemusta omaava henkilö tai muutoin ammatillisesti tai koulutuksellisesti kelpoinen henkilö voidaan valita osuuskunnan hallitukseen. Hallituksen jäsenyyskaudet rajataan kolmeen entisen kolmen peräkkäisen sijasta.


22 § Sääntöihin lisätään uusi toimitusjohtajaa koskeva 22 §, jossa määritellään toimitusjohtajan tehtävät.


23 § Sääntöihin lisätään uusi valintoja valmistelevaa toimikuntaa koskeva 23 §. Toimikunnan tehtävänä on valmistella esitykset hallinnon ja tilintarkastajan palkkioista, hallintoon valittavista henkilöistä, toimitusjohtajasta ja muista päällikkötason henkilöistä sekä osuuskunnan hallinnon tarkastajasta. Lisäksi henkilön, joka haluaa tehdä esityksen osuuskunnan hallintoneuvostoon valittavasta henkilöstä, tulee toimittaa esitys hallitukselle valintoja valmistelevalle toimikunnalle osoitettuna tammikuun loppuun mennessä esitetyn henkilön kirjallisin suostumuksin.


24 § (vanha 21 §) Otsikko muutetaan toiminimen kirjoittamisesta osuuskunnan edustamiseksi. Osuuskunnan toiminimen kirjoittamisoikeutta rajoitetaan muiden nimenkirjoittajien kuin hallituksen puheenjohtajan osalta. Lisäksi poistetaan säännöistä prokuran antomahdollisuus.


26 § (vanha 23 §) Tilintarkastusta koskeva pykälä uudelleen otsikoidaan. Tilintarkastaja antaa tilinpäätöksestä lausunnon hallintoneuvostolle, ennen tilinpäätöksen hallintoneuvostokäsittelyä ja osuuskuntakokoukselle. Lisäksi tilinpäätöksen laatimista koskevia määräaikoja lavennetaan.


Uusien pykälien vuoksi sääntöjen pykälänumerointi muuttuu osin. Lisäksi sääntöihin esitetään tehtäväksi muita lähinnä teknisluonteisia muutoksia ja tarkennuksia.


Tilinpäätösasiakirjat ja sääntömuutosesitys ovat jäsenten nähtävillä 28.3.2019 alkaen Joroisten Oma osuuskunnan toimistolla osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 Joroinen toimiston aukioloaikana sekä osuuskunnan verkkosivuilla www.joroistenosuuskunta.fi ajankohtaista -osion osuuskunnan kokouksen kokouskutsun liitteenä.


Joroisissa, 28.3.2019Joroisten Oma osuuskunnan Hallitus

Tervetuloa! 

Sääntömuutosesitys 2019.pdf

Tlilinpäätös 2018 (tilintarkastamaton).pdf

Tilintarkastuskertomus tilinpäätös 1.1.2018-31.12.2018.pdf