• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Kutsu osuuskunnan kokoukseen 23.6.2020 klo 17.00

04.06.2020

Kutsu Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukseen 23.6.2020 klo 17.00


Joroisten Oma osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään 23.6.2020 klo 17.00 alkaen Urheilutalolla osoitteessa: Mutalantie 14, 79600 Joroinen. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 18.6.2020 klo 15.00 mennessä henkilökohtaisesti toimistolla toimiston auki ollessa, sähköpostilla: toimisto@joroistenosuuskunta.fi tai puhelimitse: 040 480 3353. Yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä, valtakirja on esitettävä ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuudessa ei järjestetä tarjoilua. Vain 18.6.2020 klo 15.00 mennessä kokoukseen ilmoittautuneet voivat osallistua kokoukseen. Kokous pyritään viemään läpi mahdollisimman nopealla aikataululla, mistä syystä osallistujia pyydetään tutustumaan kokousmateriaaliin etukäteen ja esittämään mahdolliset kysymykset etukäteen. Tilaisuudessa on käsien pesumahdollisuus, muutoin osallistujia pyydetään ottamaan muut mahdolliset suojavälineet itse mukaan. Kokouspaikan ovet avataan puolta tuntia ennen kokouksen alkua.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä sekä vahvistetaan, paljonko ylijäämästä voidaan enintään varata käytettäväksi yleishyödylliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen 

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 2019. 

- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

- Määrätään tilintarkastajien palkkiot 

- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 16 §:n määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon. 

- Valitaan sääntöjen 26 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja 

- Esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto 


Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus, valtakirjapohja ja osuuskunnan kokoukselle tehtävät esitykset ovat jäsenten nähtävillä 4.6.2020 alkaen Joroisten Oma osuuskunnan toimistolla osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 Joroinen toimiston aukioloaikana sekä tämän kutsun liitteenä. 


Joroisissa, 4.6.2020Joroisten Oma osuuskunnan Hallitus

Tervetuloa! 


Liitteet

Tilinpäätös 2019 (allekirjoittamaton).pdf*

Tilintarkastuskertomus.pdf

Hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto 2019.pdf

Tilintarkastajaehdokkaan esittely.pdf

Valtakirjapohja.pdf


Esitykset Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle 23.6.2020

- Hallitus esittää, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 30 %:a sekä tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa 3,5 %:a. (täydellinen esitys ylijäämän käytöstä tilinpäätöksessä)

- Hallitus esittää, että yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan jaettavaksi 200.000 euroa, joista 100.000 euroa jaettavaksi vuonna 2020 ja loput tulevina vuosina. 

- Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää hallintoneuvoston palkkioiden pitämistä ennallaan (puheenjohtajan kuukausipalkkio 500 €/kk ja kokouspalkkiot 250 €/kokous).

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää, että hallintoneuvosto jäsenten lukumäärä on 13 ja että hallintoneuvostoon valittaisiin suostumuksensa mukaisesti erovuoroiset Kimmo Heiskanen, Kirsi Nuutinen, Timo Paunonen ja Jari Sistonen sekä uusina jäseninä Jaana Onikki ja Jari Häyrynen. 

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Talvea Tarkastuspalvelut Oy/vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT, CIA CGAP Jukka Malkki. (entinen tilintarkastusyhteisö, uusi henkilö)


*Tilinpäätös on hyväksytty hallituksessa 18.5.2020, tilintarkastaja on allekirjoittanut tilinpäätöksen 28.5.2020 ja hallintoneuvosto on antanut lausunnon tilinpäätöksestä 2.6.2020.