• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Tiedote osuuskunnan kokouksen 23.6.2020 päätöksistä

24.06.2020

Tiedote osuuskunnan kokouksen päätöksistä


Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokouksessa 23.6.2020 oli edustettuna 24 jäsentä 29 ennakkoilmoittautuneesta. Tilinpäätös, joka osoitti 1.213.355,82 euron voittoa vahvistettiin ja vastuu vapaus myönnettiin tilivelvollisille. Osuuskuntakokous päätti hallituksen esityksien mukaisesti, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 30 % sekä tuotto- ja lisäosuuksille 3,5 %. Yleishyödyllisiin tarkoituksiin varattiin jaettavaksi 200.000 euroa, joista 100.000 euroa jaettavaksi vuonna 2020 ja loput tulevina vuosina. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Talvea Tarkastuspalvelut Oy, mutta vastuulliseksi tilintarkastajaksi vaihtuu JHT, KHT, CIA CGAP Jukka Malkki. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätettiin 13. Hallintoneuvoston jäseninä jatkavat erovuorossa olleet Kimmo Heiskanen, Kirsi Nuutinen, Timo Paunonen ja Jari Sistonen sekä uusina jäseninä Jaana Onikki ja Jari Häyrynen. Onnittelut valituille! Hallintoneuvoston palkkiot pidettiin ennallaan. Osuuskunta kiittää osuuskuntakokoukseen osallistuneita aktiivisuudesta sekä hallintoneuvostosta poisjäänyttä Martti Mähöstä sekä juhlatoimikunnan ja historiatoimikunnan jäseniä osuuskunnan hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä. Yleishyödylliset avustukset ovat haettavana 18.9.2020 asti. Lisätietoa yleishyödyllisistä avustuksista saa toimintamuodot välilehden "yleishyödyllinen toiminta" -otsikon alta taikka "Avustusten haku"-linkistä.


Hallitus
Joroisten Oma osuuskunta