• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Kutsu osuuskunnan kokoukseen 10.6.2021 klo 18.00

20.05.2021

Kutsu Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukseen 10.6.2021 klo 18.00


Joroisten Oma osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään 10.6.2021 klo 18.00 alkaen Urheilutalolla osoitteessa: Mutalantie 14, 79600 Joroinen. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 7.6.2021 klo 15.00 mennessä henkilökohtaisesti toimistolla toimiston auki ollessa, sähköpostilla: toimisto@joroistenosuuskunta.fi tai puhelimitse: 040 480 3353. Yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä, valtakirja on esitettävä ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Tilaisuudessa ei järjestetä tarjoilua. Vain 7.6.2021 klo 15.00 mennessä kokoukseen ilmoittautuneet voivat osallistua kokoukseen. Kokous pyritään viemään läpi mahdollisimman nopealla aikataululla, mistä syystä osallistujia pyydetään tutustumaan kokousmateriaaliin etukäteen ja esittämään mahdolliset kysymykset etukäteen. Tilaisuudessa on käsien pesumahdollisuus, maskeja, käsidesiä ja kumihanskoja, muutoin osallistujia pyydetään ottamaan muut mahdolliset suojavälineet itse mukaan. Kokouspaikan ovet avataan puolta tuntia ennen kokouksen alkua.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä sekä vahvistetaan, paljonko ylijäämästä voidaan enintään varata käytettäväksi yleishyödylliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen 

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 2020. 

- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

- Määrätään tilintarkastajien palkkiot 

- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 16 §:n määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon. 

- Valitaan sääntöjen 26 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja 

- Esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto 


Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus, valtakirjapohja ja osuuskunnan kokoukselle tehtävät esitykset ovat jäsenten nähtävillä 20.5.2021 alkaen Joroisten Oma osuuskunnan toimistolla osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 Joroinen toimiston aukioloaikana sekä osuuskunnan verkkosivuilla www.joroistenosuuskunta.fi ajankohtaista-osion osuuskunnan kokouksen kokouskutsun liitteenä.


Joroisissa, 20.5.2021


Joroisten Oma osuuskunnan Hallitus

Tervetuloa! 


Liitteet

Tilinpäätös 2020.pdf

Tilintarkastuskertomus.pdf

Hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto.pdf

Valtakirjapohja.pdf


Esitykset Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle 10.6.2021

- Hallitus esittää, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 30 %:a sekä tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa 3,5 %:a. (täydellinen esitys ylijäämän käytöstä tilinpäätöksessä)

- Hallitus toteaa, ettei osuuskunnan tuloksesta 2020 ole mahdollista jakaa varoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. (Osuuskunta on varannut viime vuonna 2020 osuuskunta kokouksen päätöksen mukaisesti 100.000 euroa vuoden 2019 tuloksesta jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin vuonna 2021 ja tulevina vuosina, jota varausta voidaan käyttää)

- Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää hallintoneuvoston palkkioiksi:
 puheenjohtajan kuukausipalkkio 500 €/kk ja kokouspalkkiot 250 €/kokous ja 320 €/pitkä kokous.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää, että hallintoneuvosto jäsenten lukumäärä on 13 ja että hallintoneuvostoon valittaisiin suostumuksensa mukaisesti erovuoroiset Katri Komi ja Heikki Viljakainen sekä uutena jäsenenä Mervi Pehkonen. 

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Talvea Tarkastuspalvelut Oy/vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jukka Malkki. (nykyinen tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja)