• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Tiedote osuuskunnan kokouksen 16.6.2022 päätöksistä

17.06.2022

Tiedote osuuskunnan kokouksen 16.6.2022 päätöksistä

Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokouksessa 16.6.2022 oli edustettuna 14 jäsentä 18 ennakkoilmoittautuneesta. Tilinpäätös, joka osoitti 1.202.915,21 euroa voittoa vahvistettiin ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. Osuuskunnan kokous päätti hallituksen esityksien mukaisesti, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 35 % sekä tuotto- ja lisäosuuksille 4,0 %. Tilikauden 2021 ylijäämästä varattiin käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin 200.000 euroa, josta 100.000 euroa jaettavaksi vuonna 2022 ja loppuosa jaettavaksi tulevina vuosina. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Talvea Tarkastuspalvelut Oy ja vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jukka Malkki. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. Hallintoneuvoston jäsenmääräksi päätettiin 13. Hallintoneuvostoon valittiin uusina jäseninä Virva Leväinen, Anne Pääkkönen ja Janita Silmäri. Onnittelut valituille! Osuuskunta kiittää Sami Koskimaata, Saara Leväistä ja Riku Suhosta, joita ei kausipykälän vuoksi voitu valita uudelleen osuuskunnan hyväksi tehdystä työstä hallintoneuvostossa. Hallintoneuvoston palkkiokäytäntö pidettiin ennallaan.

Yleishyödylliset avustukset ovat haettavana syyskuun puoliväliin. Yleishyödylliset avustukset myönnetään hakijoille lisäarvoa tuottavaan toimintaan, ei juhlien järjestämiseen tai perusmuotoiseen toiminnan ylläpitämiseen. Lisätietoa yleishyödyllisistä avustuksista saa toimintamuodot välilehden "yleishyödyllinen toiminta" -otsikon alta taikka "Avustusten haku"-linkistä.

Hallitus
Joroisten Oma osuuskunta