• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Joroisten Oma osuuskunnan historiaa
- lähes sata vuotta paikallista osaamista

Joroisten Oma osuuskunta perustettiin pitkälti samoista syistä, kuin Joroisten Osuuspankki vuonna 1919. Lähes sata vuotta Joroisten Osuuspankin perustamisesta paikallinen pankkitoiminta ja osuuskunnan kerryttämän oman pääoman käyttäminen jäsenten ja oman alueen hyväksi olivat edelleen niin arvokkaita asioita, että Joroisten Osuuspankin hallinto ja jäsenet olivat valmiit tekemään ainutlaatuisen ratkaisun, jossa osuuspankki ja säästöpankki vapaaehtoisesti yhdistivät voimansa.

Perustamisestaan alkaen Joroisten Osuuspankki kasvoi samaan tahtiin Suomen yleisen taloudellisen toimeliaisuuden kanssa. Matkan varrella alueen pieniä kyläkassoja liittyi Joroisten Osuuskassaan. Vuonna 1970 voimaan astuneen pankkilainsäädännön mukaisesti osuuskassat muuttuivat osuuspankeiksi. Joroisten Osuuskassa muutti nimensä Joroisten Osuuspankiksi.

1997 Joroisten Osuuspankki muuttui koivulehtipankiksi liittymällä Paikallisosuuspankkiryhmään. Joroisten Osuuspankissa katsottiin, että pankin jäsenten palvelut pystytään liittymisen avulla turvaamaan parhaiten. OP Ryhmä muuttui samaan aikaan yhteenliittymäksi, jossa keskeisinä ajatuksina olivat sekä sitoutuminen toisten osuuspankkien mahdollisten tappioiden maksamiseen että ryhmäohjauksen vahvistaminen.

Joroisten Osuuspankki muuttui lähes satavuotisen historiansa aikana kyläkassasta monipuoliseksi raha- ja pankkiasioiden asiantuntijaorganisaatioksi. Joroisten Osuuspankki sai valtakunnallisesti tunnustusta menestyksekkäästä toiminnastaan; Osuustoimintalehti valitsi 2000-luvulla Joroisten Osuuspankin kahdesti Suomen parhaaksi Osuuspankiksi lähes kolmensadan Osuuspankin joukosta.

Suomen pankkitoiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvun taitteen molemmin puolin. Monet paikallispankit - jopa suuret alueelliset pankit - ovat yhdistyneet suurempiin kokonaisuuksiin palvelu- ja kilpailukykynsä turvaamiseksi ja finanssialan sääntelyn kiristymisen vuoksi. Joroisten Osuuspankki pysyi kuitenkin menestyvänä yhden kunnan alueella toimivana pankkina.

Etenkin kiristyvän sääntelyn pakottamana POP Pankkiryhmä alkoi suunnitella omaa yhteenliittymäänsä, johon Joroisten Osuuspankki ei halunnut mukaan. Pankin osuuskunnan kokous teki 28.4.2015 päätöksen Joroisten Osuuspankin pankkiliiketoiminnan luovuttamisesta Oma Säästöpankki Oyj:lle. Syksystä 2015 alkaen pankkitoimintaa tarjoaa Oma Säästöpankin Joroisten konttori.

Joroisten Oma osuuskunta pyrkii tukemaan ja edistämään juuri niitä samoja asioita, joita varten Joroisten Osuuspankki aikoinaan perustettiin. Eli Oma osuuskunta on olemassa samaa perustehtävää varten - ainoastaan tapa, jolla tämä perustehtävä toteutetaan, on muuttunut.

Joroisten Oma osuuskunnalle ovat tärkeitä arvot, joita Joroisten Osuuspankki vaali lähes satavuotisen toimintansa aikana. Joroislaiseen pankkitoimintaan sidoksissa oleva osuuskunta on aina toiminut ajan hermolla omien arvojensa mukaisesti, omien jäsentensä parasta ajatellen.

Oma osuuskunnalla on takanaan hieno historia jo syntyessään.
Joroisten Oma osuuskunnan historiakirjoitus valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.