• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Joroisten Oma osuuskunnan historiaa
- sata vuotta paikallista osaamista

Joroisten Oma osuuskunta jatkaa vuonna 1919 osuuskassana perustetun Joroisten Osuuspankin työtä. Sata vuotta Joroisten Osuuspankin perustamisesta paikallinen pankkitoiminta ja osuuskunnan kerryttämän oman pääoman säilyttäminen ja käyttäminen jäsenten ja oman alueen hyväksi ovat edelleen niin arvokkaita asioita, että Joroisten Osuuspankin hallinto ja jäsenet olivat valmiit tekemään ainutlaatuisen ratkaisun, jossa Joroisten Osuuspankki luovutti osakkeita vastaan pankkiliiketoiminnan Oma Säästöpankki Oyj:lle ja syntyi Joroisten Oma osuuskunta. Oma Säästöpankki Oyj on siis osuuskunnan osittain omistama. Osuuskuntamme puolestaan omistavat aikanaan Joroisten Osuuspankkiin liittyneet jäsenet ja osuuskuntaan liittyneet uudet jäsenet.

Perustamisestaan alkaen Joroisten Osuuspankki kasvoi samaan tahtiin Suomen yleisen taloudellisen toimeliaisuuden kanssa. Matkan varrella alueen pieniä kyläkassoja liittyi Joroisten Osuuskassaan. Vuonna 1970 voimaan astuneen pankkilainsäädännön mukaisesti osuuskassat muuttuivat osuuspankeiksi. Joroisten Osuuskassa muutti nimensä Joroisten Osuuspankiksi.

1997 Joroisten Osuuspankki muuttui koivulehtipankiksi liittymällä Paikallisosuuspankkiryhmään. Joroisten Osuuspankissa katsottiin, että pankin jäsenten palvelut pystytään liittymisen avulla turvaamaan parhaiten. OP Ryhmä muuttui samaan aikaan yhteenliittymäksi, jossa keskeisinä ajatuksina olivat sekä sitoutuminen toisten osuuspankkien mahdollisten tappioiden maksamiseen että ryhmäohjauksen vahvistaminen.

Joroisten Osuuspankki muuttui lähes satavuotisen historiansa aikana kyläkassasta monipuoliseksi raha- ja pankkiasioiden asiantuntijaorganisaatioksi. Joroisten Osuuspankki sai valtakunnallisesti tunnustusta menestyksekkäästä toiminnastaan; Osuustoimintalehti valitsi 2000-luvulla Joroisten Osuuspankin kahdesti Suomen parhaaksi Osuuspankiksi lähes kolmensadan Osuuspankin joukosta.

Suomen pankkitoiminnassa on tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvun taitteen molemmin puolin. Monet paikallispankit - jopa suuret alueelliset pankit - ovat yhdistyneet suurempiin kokonaisuuksiin palvelu- ja kilpailukykynsä turvaamiseksi ja finanssialan sääntelyn kiristymisen vuoksi. Joroisten Osuuspankki pysyi kuitenkin menestyvänä yhden kunnan alueella toimivana pankkina.

Etenkin kiristyvän sääntelyn pakottamana POP Pankkiryhmä alkoi suunnitella omaa yhteenliittymäänsä, johon Joroisten Osuuspankki ei halunnut mukaan. Pankin osuuskunnan kokous teki 28.4.2015 historiallisen päätöksen Joroisten Osuuspankin pankkiliiketoiminnan luovuttamisesta Oma Säästöpankki Oyj:lle pankin osakkeita vastaan. Syksystä 2015 alkaen pankkipalvelut on tarjonnut Oma Säästöpankin Joroisten konttori, jonka kanssa osuuskunta tekee tiivistä yhteistyötä. Oma Säästöpankin osakkeiden lisäksi osuuskuntaan ja paikalliseen päätösvaltaan jäivät lähes sadan vuoden aikana kartutetut omat pääomat sekä osuuspankin jäsenet mahdollisine lisä- ja tuotto-osuuksineen.

Joroisten Oma osuuskunta pyrkii tukemaan ja edistämään juuri niitä samoja asioita, joita varten Joroisten Osuuspankki aikoinaan perustettiin - ainoastaan tapa, jolla tämä perustehtävä toteutetaan, on muuttunut. Joroisten Oma osuuskunta on aina toiminut ajan hermolla arvojensa mukaisesti jäsenten parhaaksi edistäen monipuolisesti joroislaisten hyvinvointia ja paikkakunnan elinvoimaisuutta. Osuuskunta on jäsenilleen sekä turvallinen että tuottava sijoitus ja hyvää riittää jaettavaksi myös joroislaisille yleishyödyllisille toimijoille.

Oma osuuskunnalla oli takanaan hieno historia jo syntyessään.

Joroisten Oma osuuskunnan 100-vuotishistoriateos: "100 vuotta turvatumman leivän puolesta - Kyläkassoista Joroisten Oma osuuskunnaksi" julkistettiin osuuskunnan 100-vuotisjuhlassa 13.10.2019. Historiateosta saa osuuskunnan toimistolta hintaan 30 euroa.