• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Varallisuudenhoito

Osuuskunnan varallisuutta hoitavat neljä hyvämaineista varainhoitotaloa FIM, LähiTapiola, SEB ja Seligson & Co osuuskunnan hallintoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan osuuskunnan hallituksen valvonnassa. Sijoitustoiminnan tuotoista syntyvää ylijäämää osuuskunta voi palauttaa jäsenosuuksille, lisäosuuksille ja tuotto-osuuksille maksettavana korkona. Mahdollisesta sijoitustoiminnan ylijäämästä jäsenet voivat hyötyä myös osuuskunnan yleishyödyllisen toiminnan kautta. Osuuskunta ei tarjoa jäsenilleen sijoitusneuvontaa eikä sijoituspalveluita taikka -tuotteita alla esiteltävää tuotto-osuutta lukuunottamatta.


Ainoastaan jäsenet voivat sijoittaa varojaan osuuskunnan tuotto-osuuksiin. Osuuskunta kantaa näin sijoitustoimintaan liittyvää riskiä jäsentensä puolesta. Tuotto-osuus on sijoitus osuuskuntaan. Tuotto-osuus on vanhat lisäosuudet korvannut sijoitusmuoto. Jäsenillä voi olla edelleen vanhoja lisäosuuksia, mutta uusia ei voi merkitä. Tuotto-osuudelle maksetaan saman suuruista korkoa tuotto-osuussijoituksen suuruudesta riippumatta. Pienin sijoitus tuotto-osuuteen on 100 euroa, josta ylöspäin tuotto-osuuteen voi sijoittaa varoja aina 100.000 euroon asti täysissä 100 euron erissä. Enimmäismäärään lasketaan mukaan jäsenen mahdolliset lisäosuudet. Säännöt mahdollistavat eri suuruisen koron maksamisen tuotto-osuudelle ja lisäosuudelle, mutta viime vuosina maksettu korko on ollut sama.


Jäsen-, lisä- ja tuotto-osuudelle maksetaan vuosittain jälkikäteen korkoa osuuskunnan tuloksen perusteella. Koron määrästä päättää osuuskuntakokous hallituksen esityksestä. Korko on kilpailukykyistä. Jäsenosuudelle viime vuosina maksettu korko on ollut vähintään 20 prosenttia sekä lisä- ja tuotto-osuudelle on maksettu korkoa yli kolme prosenttia. Osuuskunta pyrkii tasaiseen ja ennustettavaan koronmaksuun. Kuitenkaan osuuskunta ei voi luvata etukäteen maksettavaksi tiettyä korkoa eikä osuuskunnan jäsenosuuteen, lisäosuuteen taikka tuotto-osuuteen sijoitettu pääoma ole pääomaturvattu elikkä ainakin teoriassa jäsen-, lisä- ja tuotto-osuuteen liittyy riski sekä tuoton että pääoman menettämisestä.