• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Kutsu osuuskunnan kokoukseen 5.6.2023

17.05.2023

Kutsu Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukseen 5.6.2023 klo 18.00


Joroisten Oma osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään 5.6.2023 klo 18.00 alkaen Osuuskunnan kerhohuoneella osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 Joroinen. Kahvitarjoilu ja ilmoittautuminen klo 17.00 alkaen. 


Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

- Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä sekä vahvistetaan, paljonko ylijäämästä voidaan enintään varata käytettäväksi yleishyödylliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen 

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 2022

- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

- Määrätään tilintarkastajien palkkiot 

- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 16 §:n määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon. 

- Valitaan sääntöjen 26 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja 

- Esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto 


Tilinpäätösasiakirjat ovat jäsenten nähtävillä 22.5.2023 alkaen Joroisten Oma osuuskunnan toimistolla osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 Joroinen toimiston auki ollessa sekä alla kokouksen kokouskutsun liitteenä.


Joroisissa, 17.5.2023Joroisten Oma osuuskunnan Hallitus

Tervetuloa! 


Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2022.pdf

Hallinnontarkastusraportti.pdf


Esitykset Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle 5.6.2023

- Hallitus esittää, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 40 %:a sekä tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa 4,5 %:a. (täydellinen esitys ylijäämän käytöstä tilinpäätöksessä)

- Sääntöjen 28 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei tappiollisesta tilinpäätöksestä voida varata varoja. Aikaisempien vuosien varausta on käytettävissä yleishyödyllisiin avustuksiin.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää hallintoneuvoston palkkioiksi:
 puheenjohtajan kuukausipalkkio 500 €/kk ja kokouspalkkiot 250 €/kokous ja 320 €/pitkä kokous. Pitkän kokouksen palkkiosta käytiin keskustelua osuuskunnan kokouksessa vuonna 2021 ja asiasta luvattiin tiedottaa osuuskunnan kokousta. Vuonna 2022 hallinnon molemmilta hallinnon koulutuspäiviltä maksettiin pitkän kokouksen palkkio hallintoneuvostolle.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 13 ja että hallintoneuvostossa valittaisiin jatkamaan erovuoroiset Jari Häyrynen, Kirsi Nuutinen, Jaana Onikki ja Timo Paunonen sekä uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi Mika Kinnusta ja Ismo Partasta. 

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaanTalvea Tarkastuspalvelut Oy/vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jukka Malkki. (nykyinen tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja)