• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Tilinpäätöstiedote 2022

22.05.2023

Tilinpäätöstiedote 2022


Joroisten Oma osuuskunnan liiketappio vuodelta 2022 oli 976.170,07 euroa ja tilikauden tappio 981.019,22 euroa. Tappio johtui osuuskunnan sijoitusvarallisuuden arvonalentumisista. Kirjanpidossa osuuskunnan sijoitusvarallisuus arvostetaan käypään arvoon, mikäli käypäarvo on hankintahintaa alempi ja hankinta-arvoon, mikäli osakkeiden käypä arvo on hankinta-arvo tai sitä korkeampi (varovaisuusperiaate). Tappio on lähinnä kirjanpidollinen, eikä tappiolla ole käytännön vaikutusta osuuskunnan toimintaan taikka osuuspääomiin (eli 100 euron arvoinen jäsenosuusmaksu on edelleen 100 euron arvoinen ja 100.000 euron tuotto-osuustalletus on edelleen 100.000 euron arvoinen). Yleishyödylliset avustukset voidaan maksaa aiempien vuosien varauksesta.


Osuuskunnan sijoitusvarallisuus laski käyvin arvoin 5,87 % ja oli 34.847.612 euroa kun se tilikauden 2021 lopussa oli 37.021.781 euroa. (Tilikaudella 2021 osuuskunnan varallisuus käyvin arvoin kasvoi yli 7 miljoonaa euroa.) Eläkesijoittajien tuotot olivat keskimäärin 8,4 % miinuksella. Vaikka sijoitusvuosi oli vaikea, edellä selvitetyn perusteella osuuskunnan sijoitusvuosi oli keskimääräinen tai jopa keskimääräistä parempi. Osuuskunnan sijoitussalkussa valopilkkuna oli osuuskunnan yksittäinen suurin sijoitus eli Oma Säästöpankin osakkeet, joiden arvo osuuskunnan salkussa muutoin vaikeana sijoitusvuonna kasvoi yli miljoonalla eurolla.


Hallitus esittää perusosuuspääomalle maksettavaksi korkoa 40 % sekä lisä- ja tuotto-osuuksille 4,5 %, vaikka tulos ei sinällään antaisi aihetta koronnostolle, se on perusteltua, koska inflaatio ja yleinen korkotaso ovat nousseet, jotta osuuskorko pysyisi kilpailukykyisenä.