• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Tilinpäätöstiedote 2022 ja tiedote osuuskunnan kokouksen päätöksistä 2023

22.05.2023

Tilinpäätöstiedote 2022 ja tiedote osuuskunnan kokouksen päätöksistä 2023


Tilinpäätöstiedote 2022

Joroisten Oma osuuskunnan liiketappio vuodelta 2022 oli 976.170,07 euroa ja tilikauden tappio 981.019,22 euroa. Tappio johtui osuuskunnan sijoitusvarallisuuden arvonalentumisista. Kirjanpidossa osuuskunnan sijoitusvarallisuus arvostetaan käypään arvoon, mikäli käypäarvo on hankintahintaa alempi ja hankinta-arvoon, mikäli osakkeiden käypä arvo on hankinta-arvo tai sitä korkeampi (varovaisuusperiaate). Tappio on lähinnä kirjanpidollinen, eikä tappiolla ole käytännön vaikutusta osuuskunnan toimintaan taikka osuuspääomiin (eli 100 euron arvoinen jäsenosuusmaksu on edelleen 100 euron arvoinen ja 100.000 euron tuotto-osuustalletus on edelleen 100.000 euron arvoinen). Yleishyödylliset avustukset voidaan maksaa aiempien vuosien varauksesta.

Osuuskunnan sijoitusvarallisuus laski käyvin arvoin 5,87 % ja oli 34.847.612 euroa kun se tilikauden 2021 lopussa oli 37.021.781 euroa. (Tilikaudella 2021 osuuskunnan varallisuus käyvin arvoin kasvoi yli 7 miljoonaa euroa.) Eläkesijoittajien tuotot olivat keskimäärin 8,4 % miinuksella. Vaikka sijoitusvuosi oli vaikea, edellä selvitetyn perusteella osuuskunnan sijoitusvuosi oli keskimääräinen tai jopa keskimääräistä parempi. Osuuskunnan sijoitussalkussa valopilkkuna oli osuuskunnan yksittäinen suurin sijoitus eli Oma Säästöpankin osakkeet, joiden arvo osuuskunnan salkussa muutoin vaikeana sijoitusvuonna kasvoi yli miljoonalla eurolla.

Hallitus esittää perusosuuspääomalle maksettavaksi korkoa 40 % sekä lisä- ja tuotto-osuuksille 4,5 %, vaikka tulos ei sinällään antaisi aihetta koronnostolle, se on perusteltua, koska inflaatio ja yleinen korkotaso ovat nousseet, jotta osuuskorko pysyisi kilpailukykyisenä.


Tiedote osuuskunnan kokouksen päätöksistä 2023

Osuuskunnan kokous pidettiin 5.6.2023 klo 18.00 kerhohuoneella osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 JOROINEN klo 18.00 alkaen. Kokoukseen osallistui 17 jäsentä.

Osuuskunnan kokous päätti esitysten mukaisesti, että:

- Jäsenosuudelle maksetaan korkoa 40 %:a sekä tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa 4,5 %:a. Korot ovat maksussa 3.7.2023

- Sääntöjen 28 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin ei tappiollisesta tilinpäätöksestä voida varata varoja, mutta aikaisempien vuosien varausta on käytettävissä yleishyödyllisiin avustuksiin.

- Hallintoneuvoston palkkioiksi päätettiin: puheenjohtajan kuukausipalkkio 500 €/kk ja kokouspalkkiot 250 €/kokous ja 320 €/pitkä kokous. (Entiset palkkiot)

- Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi päätettiin 13 ja hallintoneuvostossa valittiin jatkamaan erovuoroiset Jari Häyrynen, Kirsi Nuutinen, Jaana Onikki ja Timo Paunonen sekä uusiksi hallintoneuvoston jäseniksi Mika Kinnunen ja Ismo Partanen. Onnittelut valituille!

- Hallintoneuvostosta pois jäivät edustuskausien täytyttyä Jari Sistonen ja Kimmo Heiskanen. Kiitämme Jaria ja Kimmoa osuuskunnan hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä!

- Tilintarkastajaksi valittiin Talvea Tarkastuspalvelut Oy/vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jukka Malkki. (Entinen tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja)

- Tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan. (Entinen käytäntö)