• Mutalantie 1, 79600 Joroinen
  • toimisto@joroistenosuuskunta.fi
  • 040 480 3353
  • www.joroistenosuuskunta.fi

Kutsu Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukseen 16.6.2022 klo 18.00

25.05.2022

Kutsu Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukseen 16.6.2022 klo 18.00


Joroisten Oma osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään 16.6.2022 klo 18.00 alkaen Urheilutalolla osoitteessa: Mutalantie 14, 79600 Joroinen. Pakollinen ennakkoilmoittautuminen 13.6.2022 klo 15.00 mennessä henkilökohtaisesti toimistolla toimiston auki ollessa, sähköpostilla: toimisto@joroistenosuuskunta.fi tai puhelimitse: 040 480 3353. Yksi asiamies voi edustaa enintään kolmea jäsentä, valtakirja on esitettävä ennakkoilmoittautumisen yhteydessä. Vain 13.6.2022 klo 15.00 mennessä kokoukseen ilmoittautuneet voivat osallistua kokoukseen. Kokous pyritään viemään läpi mahdollisimman nopealla aikataululla, mistä syystä osallistujia pyydetään tutustumaan kokousmateriaaliin etukäteen ja esittämään mahdolliset kysymykset etukäteen. Tilaisuudessa on käsien pesumahdollisuus, maskeja, käsidesiä ja kumihanskoja, muutoin osallistujia pyydetään ottamaan muut mahdolliset suojavälineet itse mukaan. Kokouspaikan ovet avataan puolta tuntia ennen kokouksen alkua.


Kokouksessa käsiteltävät asiat:

- Esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä 

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

- Päätetään taseen osoittaman ylijäämän käytöstä sekä vahvistetaan, paljonko ylijäämästä voidaan enintään varata käytettäväksi yleishyödylliseen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen 

- Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja hallintoneuvoston jäsenille tilikaudelta 2021. 

- Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot 

- Määrätään tilintarkastajien palkkiot 

- Vahvistetaan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ottaen huomioon sääntöjen 16 §:n määräykset ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon. 

- Valitaan sääntöjen 26 §:ssä tarkoitettu tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja 

- Esitellään hallintoneuvoston valitseman hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto 


Tilinpäätösasiakirjat, tilintarkastuskertomus, valtakirjapohja ja osuuskunnan kokoukselle tehtävät esitykset ovat jäsenten nähtävillä 1.6.2022 alkaen Joroisten Oma osuuskunnan toimistolla osoitteessa: Mutalantie 1, 79600 Joroinen toimiston aukioloaikana sekä osuuskunnan verkkosivuilla www.joroistenosuuskunta.fi ajankohtaista-osion osuuskunnan kokouksen kokouskutsun liitteenä.

Joroisissa, 25.5.2022

Joroisten Oma osuuskunnan Hallitus

Tervetuloa!

Liitteet

Tilinpäätös 2021.pdf

Tilintarkastuskertomus 2021.pdf
Hallinnon tarkastuksen tarkastusyhteenveto.pdf

Valtakirjapohja.pdf


Esitykset Joroisten Oma osuuskunnan osuuskunnan kokoukselle 16.6.2022

- Hallitus esittää, että jäsenosuudelle maksetaan korkoa 35 %:a sekä tuotto- ja lisäosuuksille maksetaan korkoa 4,0 %:a. (täydellinen esitys ylijäämän käytöstä tilinpäätöksessä)

- Hallitus esittää, että osuuskunnan tuloksesta 2021 varataan 200.000 euroa sääntöjen 28 §:n mukaisesti yleishyödyllisiin tarkoituksiin, 100.000 euroa jaettavaksi vuonna 2022 ja loppuosa jaettavaksi tulevina vuosina.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää hallintoneuvoston palkkioiksi:
puheenjohtajan kuukausipalkkio 500 €/kk ja kokouspalkkiot 250 €/kokous ja 320 €/pitkä kokous. Pitkän kokouksen palkkiosta käytiin keskustelua osuuskunnan kokouksessa vuonna 2021 ja asiasta luvattiin tiedottaa osuuskunnan kokousta. Vuonna 2021 ei pidetty yhtään pitkää hallintoneuvoston kokousta.

- Hallinnon valintoja valmisteleva toimikunta esittää, että hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on 13 ja että hallintoneuvostoon valittaisiin Virva Leväinen, Anne Pääkkönen ja Janita Silmäri. 

- Hallitus esittää, että tilintarkastajaksi valitaan Talvea Tarkastuspalvelut Oy/vastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jukka Malkki. (nykyinen tilintarkastusyhteisö ja tilintarkastaja)